Hvad bruges dine personlige oplysninger til?

Vi behandler dine personoplysninger blandt andet for at kunne besvare din henvendelse, løse tvister, du er en del af, og for at kunne rådgive dig eller det firma, som du er ansat i.

Hvis der er tale om følsomme personoplysninger eller CPR-numre, sker vores behandling med det formål at håndhæve eller forsvare retskrav, hvor vores legitime interesse går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder.

Hvis du ikke er klient, men derimod er part i en sag hos Advokatfirmaet Thomas Jæger, f.eks. modpart, sagkyndig, ansat hos en myndighed m.v., så behandler vi dine oplysninger med henblik på at kunne håndhæve eller forsvare et retskrav, dvs. vi forfølger en legitim interesse.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig, herunder kontaktoplysninger som navn, stilling, e-mail, telefon, adresse og oplysninger om, hvor du er ansat

Skal vi foretage registreringer i offentlige myndigheders databaser (f.eks. tingbogen, virk.dk eller minretssag.dk) kan vi af hensyn til at identificere dig være nødt til at behandle flere af dine almindelige personlige oplysninger, herunder dit CPR-nummer.

Søger du job hos os, behandler vi dine personoplysninger med henblik på en vurdering inden indgåelse af en eventuel ansættelseskontrakt.

Hvordan deler vi dine personlige oplysninger?

Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjepart, medmindre vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller hvis det er nødvendigt for at forfølge de formål, som er beskrevet ovenfor.

Dine personlige oplysninger overføres ikke til lande uden for EU/EØS.

Personoplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, der hjælper os med drift af virksomheden i form af f.eks. hosting-tjenester, e-mail tjenester og levering af informationsteknologi, og med hvilke leverandører der er indgået skriftlig aftale.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, som vi indsamlede oplysningerne til, eller så længe som det er krævet, for at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser overfor dig eller tilsvarende sikre vores rettigheder; afhængigt af de konkrete oplysninger for at varetage vores forpligtelser i henhold til de advokatetiske regler og forældelsesloven, opbevarer vi personoplysningerne i op til 10 år.

Hvordan sikrer vi dine oplysninger?

Vi vælger at bruge leverandører, der implementerer sikkerhed i overensstemmelse med branchepraksis for god it-sikkerhed, og vi bruger krypteret datakommunikation, når vi overfører følsomme eller fortrolige personoplysninger. Dette omfatter, når det er nødvendigt, hensigtsmæssigt og muligt, at få skriftlige forsikringer fra tredjeparter, der har adgang til dine personlige oplysninger, hvori de skal garantere, at de vil beskytte dine data med sikkerhedsforanstaltninger, der er udformet til at give et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Imidlertid kan intet informationssystem være 100% sikkert. Så vi kan ikke garantere den absolutte sikkerhed for dine oplysninger. Desuden er vi ikke ansvarlige for sikkerheden, ved de oplysninger du sender til os via netværk, som vi ikke selv kontrollerer, herunder internet og trådløsnetværk.

Hvilke rettigheder har du?

Du har ret til at anmode om indsigt i dine personoplysninger; ligesom du har ret til at få dine oplysninger berigtiget, hvis disse er ændret eller er unøjagtige.

Du har også i visse tilfælde ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du kan tillige anmode os om at standse eller begrænse vores brug af dine personlige oplysninger. Samtidig kan du også anmode om at få slettet dine personlige oplysninger, medmindre vi har en ret eller pligt til fortsat at opbevare disse oplysninger.

Hvis du anmoder os om at standse eller begrænse brugen af dine personlige oplysninger, eller du anmoder om at få slettet dine personlige oplysninger, kan dette indebære, at vi ikke længere kan opfylde den aftale, vi har med dig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Sådan kontaktes vi

Hvis du gerne vil kontakte os med spørgsmål om vores persondatapolitik og vores praksis herom, kan du bruge én af følgende muligheder:

I din henvendelse bedes du angive din identitet, og hvad din forespørgsel angår. Vi vil anmode dig om at dokumentere din identitet, hvis dette ikke fremgår med tilstrækkelig tydelighed i din første henvendelse.

Vær venligst opmærksom på, at hvis du ikke er klient, kan vi muligvis ikke behandle de oplysninger, du sender os, som værende omfattet af advokatfortrolighed.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Ændringer i denne persondatapolitik

Advokatfirmaet Thomas Jæger kan fra tid til anden ændre i denne persondatapolitik for at imødekomme nye teknologier, lovkrav eller andre formål. Vi meddeler dig via e-mail og på vores hjemmeside, hvis disse ændringer er væsentlige; og hvis det kræves af gældende lovgivning, vil vi indhente dit samtykke.