KØBERRÅDGIVNING

I prisen for køberrådgivning er følgende ydelser inkluderet:

  • Advokat med speciale i bolighandler gennemgår alle dokumenter i handlen (købsaftale, servitutter, miljøforhold, tilstandsrapport, energimærke, ejerskifteforsikring mv.).
  • Korrespondance med mægler og alle parter, indtil handlen endeligt kan godkendes.
  • Kontrol af skøde/refusionsopgørelse.
  • Gratis rådgivning om private forhold i forbindelse med handlen (fx har du/I behov for testamente/ægtepagt eller samejeoverens-komst?)
  • Advokatansvarsforsikring og garantistillelse (din sikkerhed).
  • Gratis vejledning, hvis der skulle opstå problemer, efter at du/I har overtaget ejendommen (fx mangler).
  • Ingen handel – ingen regning

Køberrådgivning: fast pris kr. 7.900 inkl. moms.

Procedure – hvad gør jeg nu?

Kontakt mig gratis på telefon 50 70 72 20 – gerne inden du/I skal til mægleren.
Hvis I skal ned og skrive under – så husk advokatforbeholdet, som skal have denne ordlyd:

“Handlen er betinget af købers advokats godkendelse i sin helhed”

Bed mægler om at sende alle dokumenter i sagen til mig på e-mail tj@thomasjaeger.dk Så snart jeg har modtaget dokumenterne, vil jeg kontakte dig/jer mhp. at aftale tid for gennemførelse af møde.

Mødet vil typisk foregå på mit kontor, men der er også mulighed for at aftale møde hos dig/jer. Til mødet gennemgår jeg alle dokumenter, herunder finansieringen, private forhold mv. Efter mødet sender jeg min godkendelsesskrivelse til mægleren (evt. med forbehold, der skal være i orden, før handlen er endelig).

Jeg sørger for, at din/jeres bank får kopi af alle breve, der sendes. I modtager samme dag kopi af alle breve, jeg har sendt, samt en ”huskeseddel” fra mødet, hvor jeg opridser alle de ting, jeg har gennemgået, samt de ting, du/I skal huske at gøre.

Når handlen er endelig, bliver der udarbejdet skøde, og jeg sikrer, at alt foregår, som det skal. Hvis der efterfølgende skulle opstå et problem (fx mangler ved huset), vil jeg endvidere foretage en gratis vurdering heraf.

Har Du/I spørgsmål til køberrådgivning, er I  velkommen til at kontakte os.

Vi har base i Aarhus, men vi dækker hele landet.

STIL UFORPLIGTENDE SPØRGSMÅL