Du kan oprette en fremtidsfuldmagt, så du kan give én eller flere personer lov til at handle på dine vegne, hvis du engang i fremtiden bliver syg eller svækket og ikke kan varetage dine egne interesser. Selvom du er frisk og rask, og en mulig svækkelse ligger langt ud i fremtiden, kan en fremtidsfuldmagt give tryghed til både dig og din familie – så I er sikret, hvis uheldet skulle være ude.

Fremtidsfuldmagt som alternativ til værgemål

Fremtidsfuldmagten er et godt alternativ til værgemål, da du her selv har mulighed for at bestemme, hvem der skal være fuldmægtig. Det kan for eksempel være en ægtefælle eller et barn/børn (over 18 år). På denne måde, undgår du, at få en værge, der ligger udenfor det familieære. Dette vil ofte være en tilfældig værge, som du ikke nødvendigvis har en relation til.

Derudover skal det nævnes, at du sagtens kan vælge flere fremtidsfuldmægtige. Du kan også vælge én eller flere ‘sekundære fuldmægtige’, som skal træde til, hvis den primære fuldmægtige må træde tilbage.

Hvornår træder fremtidsfuldmagten i kraft?

Fremtidsfuldmagten træder først i kraft, hvis du på et tidspunkt ikke længere kan varetage dine økonomiske eller personlige forhold, som fuldmagten omfatter. Det kan være hvis du bliver svækket, syg eller mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold.

 

Der kan være flere gode grund til at oprette en fremtidsfuldmagt:

  • Du undgår, at det er Familieretshuset, der beskikker en ”tilfældig” værge for dig. Samtidig undgår du administration i en forvaltningsafdeling.
  • Du bestemmer selv indholdet i fremtidsfuldmagten. Du kan for eksempel foretage bestemmelse om personlige forhold.
  • Fuldmagten bliver registreret i Fremtidsfuldmagtsregistret, så der ikke er nogen tvivl om fuldmagtsforholdet

Kontakt os, hvis du ønsker nærmere information omkring oprettelse af en fremtidsfuldmagt. Ønsker du hjælp med testamente ved boligkøb, kan vi også hjælpe med dette.